Wpisy otagowane ‘szkolenie kierowców’

Testy na prawo jazdy 2012

czwartek, Styczeń 5th, 2012

Nowy egzamin teoretyczny, który miał obowiązywać od 13 lutego, będzie wdrożony dopiero w styczniu przyszłego roku. Poinformował dzisiaj na konferencji prasowej minister transportu. Zmiana terminu wdrożenia jest spowodowana opóźnieniami we wprowadzaniu systemów informatycznych w wojewódzkich ośrodkach roku drogowego. Testy na prawo jazdy przewidują zmianę w całym podejściu do nauki przepisów. Będą one wymagały myślenia i rozumienia kodeksu drogowego, a nie tylko nauczenia się na pamięć poprawnych odpowiedzi. Pytania mają się generować w czasie rzeczywistym i kursant będzie musiał zareagować w ciągu 10 sekund od obejrzenia sytuacji na drodze. Raz podjętej decyzji nie będzie można zmienić więc zniknie możliwość powrotu do poprzednich pytań. Dodatkowo zwiększy się liczba pytań do 30, jednak czas na cały egzamin pozostanie ten sam. Nie do końca wiadomo czy odłożenie w czasie dotyczy tylko egzaminu na prawo jazdy czy wszystkich nowych przepisów.
Ostatnio ośrodki szkolenia kierowców ostatnio przeżywają prawdziwe oblężenie, gdyż wszyscy chcieli zrobić prawo jazdy przed zmianą przepisów. Zapewne teraz sytuacja się uspokoi na kilka miesięcy, by przed końcem roku znów zwiększyć liczbę umawianych egzaminów.

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

poniedziałek, Lipiec 18th, 2011

Jeżeli szukasz przykładowych testów na prawo jazdy to trafiłeś doskonale, już niedługo ruszymy z nowym modułem gdzie znajdziesz
przykładowe testy na prawo jazdy. Ale zanim to nastąpi chciałbym was zapoznać z samym przebiegiem egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.
Aby w ogóle przystąpić do egzaminu musimy ukończyć kurs na prawo jazdy wybranej kategorii. Następnie po wypełnieniu wszelkich niezbędnych dokumentów możemy zapisać się na egzamin do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Po dokonaniu wpłaty umówimy się na dogodny dla nas termin. Mamy możliwośc umówienia dwóch egzaminów jednego dnia, tak że po teoretycznym będziemy mieli praktyczny. Oczywiście jeżeli zaliczymy ten pierwszy. Wiąże się z tym małe ryzyko, gdyż w przypadku nie powodzenia na teorii nie będziemy mogli przystąpić do praktyki i nie odzyskamy również pieniędzy za egzamin praktyczny. Więc decydując się na takie rozwiązanie musimy być pewni swojego przygotowania i rzetelnie nauczyć się przepisów ruchu drogowego. Kiedy nadchodzi ten wyczekiwany dzień (zwykle wolne terminy to 3-7 dni od momentu zapisu) musimy podejść do tego bardzo spokojnie, bez stresu i niepotrzebnych nerwów, mogą one jedynie zaszkodzić. Pamiętajmy jednak, że brak stresu to nie jest lekceważenie znaczenia egzaminu teoretycznego. Jest on niezbędny do uzyskania prawo jazdy i prędzej czy później musimy go zaliczyć. Wracając do naszego wielkiego dnia, przychodzimy do WORD z dokumentem tożsamości i udajemy się do miejsca gdzie są przeprowadzane egzaminy. Zaznaczamy naszą obecność na specjalnej karcie u osoby rejestrującej kandydatów na kierowców. Następnie dostaniemy informację w której sali odbędzie się nasz umówiony egzamin. O wyznaczonej godzinie egzaminator jeszcze raz sprawdzi nasze dokumetny i już możemy przystąpić do rozwiązywania testu. Sprawdzamy na stanowisku czy wszystkie dane zgadzają się ze stanem faktycznym i klikamy „START”. Teraz mamy 25 minut na wypełnienie 18 pytań z zakresu kursu teoretycznego. Jest to identyczny test jak na egzaminie
wewnętrznym, więc nie ma się czego obawiać i po kolei zaznaczać poprawne odpowiedzi. Oczywiście możemy wracać i poprawiać pytania w trakcie dostępnych 25 minut. Warto również przypomnieć, że jest to test wielokrotnego wyboru gdzie może być jedna, dwie, lub trzy poprawne odpowiedzi w każdym pytaniu. Po kliknięciu „zakońćz” na specjalnej klawiaturze, widzimy swój wynik i już z niecierpliwością możemy czekać na egzamin praktyczny.

Jak wygląda prawo jazdy

niedziela, Lipiec 3rd, 2011

Prawo jazdy – jest to dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Prawo jazdy jest zatopione w przezroczystym plastiku  o wymiarach 54×86 mm, utrudniającym podrabianie lub przerabianie oraz zapobiegającym przedwczesnemu zniszczeniu. Produkcją polskich praw jazdy zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Prawo jazdy zawiera:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Datę i miejsce urodzenia
 4. Datę wydania prawa jazdy
 5. Datę ważności prawa jazdy
 6. Organ wydający
 7. Nr. PESEL
 8. Adres
 9. Kategorie
 10. Datę wydania uprawnienia
 11. Datę ważności uprawnienia
 12. Ograniczenia
 13. Zdjęcie (kolorowe i czarno-białe)

Adnotacja do punktu 9.

Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

1. kategoria A

1. motocyklem,

2. motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg

2. kategoria A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM),

3. kategoria B:

1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,

4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,

5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

4. kategoria B1 – trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

5. kategoria C – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

6. kategoria C1 – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

7. kategoria D – autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

8. kategoria D1 – autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

9. kategoria T – ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,

10. kategoria B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,

11. kategoria C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,

12. kategoria D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Ponadto prawo jazdy:

1. kategorii B i C+E lub B i D+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,

2. kategorii C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,

3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,

4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.

pl.wikipedia.org