Jak wygląda prawo jazdy

Prawo jazdy – jest to dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Prawo jazdy jest zatopione w przezroczystym plastiku  o wymiarach 54×86 mm, utrudniającym podrabianie lub przerabianie oraz zapobiegającym przedwczesnemu zniszczeniu. Produkcją polskich praw jazdy zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Prawo jazdy zawiera:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Datę i miejsce urodzenia
 4. Datę wydania prawa jazdy
 5. Datę ważności prawa jazdy
 6. Organ wydający
 7. Nr. PESEL
 8. Adres
 9. Kategorie
 10. Datę wydania uprawnienia
 11. Datę ważności uprawnienia
 12. Ograniczenia
 13. Zdjęcie (kolorowe i czarno-białe)

Adnotacja do punktu 9.

Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

1. kategoria A

1. motocyklem,

2. motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg

2. kategoria A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM),

3. kategoria B:

1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,

4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,

5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

4. kategoria B1 – trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

5. kategoria C – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

6. kategoria C1 – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

7. kategoria D – autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

8. kategoria D1 – autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

9. kategoria T – ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,

10. kategoria B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,

11. kategoria C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,

12. kategoria D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Ponadto prawo jazdy:

1. kategorii B i C+E lub B i D+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,

2. kategorii C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,

3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,

4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.

pl.wikipedia.org

Tagi: , , ,

Komentarze są wyłączone.