Wpisy otagowane ‘OC’

Nowe przepisy o ubezpieczeniach

piątek, Lipiec 22nd, 2011

Sejm zajął się zmianami w przepisach dotyczących ubezpieczeń. Dzięki temu kierowcy będą mieli sporo ułatwień, ale będą również większe kary związane z brakiem ubezpieczenia OC.

Nowe przepisy pozwalają między innymi na wypowiedzenie automatycznie przedłużanej umowy, w przypadku kiedy podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem na lepszych warunkach. Dzięki temu rozwiązany zostanie problem „podwójnych ubezpieczeń”. W nowych przepisach jest też mowa o informowaniu klienta na 14 dni przed końcem ubezpieczenia o możliwości przedłużenia umowy na kolejny okres na określonych zasadach.

Zmiany dotyczą również przypadku sprzedaży pojazdu, kiedy umowa ubezpieczenia poprzedniego właściciela nie może być odnowiona automatycznie. Unikniemy w takim przypadku niechcianego przedłużania umów innych osób. W ustawie jest określone, że za datę wypowiedzenia drogą pocztową uznawana będzie data stempla pocztowego na wysłanym wypowiedzeniu.

Bardzo zyskają również ubezpieczeni korzystający z internetu, gdzie zawierając umowę w formie elektronicznej, o potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia w przypadku kontroli bedzie mógł świadczyć wydruk z systemu ubezpieczyciela.

Jednak aby nie było zbyt różowo ustawodawca podniósł dotychczasowe kary za brak ważnego ubezpieczenia OC. Jeżeli podczas kontroli nie będziemy posiadać potwierdzenia umowy OC, policjant będzie mógł nałożyć na nas mandat w wysokości 250zł i skieruję sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie jeżeli okaże się, że nie jesteśmy ubezpieczeni kara wyniesie dwukrotność minimalnej płacy brutto w Polsce. Co oznacza kwotę 2772 zł.

Aktualnie ustawa została skierowana do senatu i jeżeli nie zmieni swojej treści wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku.

źródło wp.pl